Historie školy

SOŠ a VOŠ - historie školy

Historie naší školy sahá až do roku 1890, kdy byla v Ledči nad Sázavou založena Živnostenská škola pokračovací. Teprve po roce 1946 vzniká Učňovská škola a od roku 1955 Odborné učiliště národního podniku Kovofiniš. Tím bylo dáno jednoznačné zaměření školy na strojírenské obory. Na dlouhou dobu se stává důležitým centrem pro přípravu žáků na dělnické a středně technické strojírenské profese. K nejvyhledávanějším patřil obor úpravář kovů, ve své době jediný v republice.  

V roce 1992 vzniká Střední průmyslová škola strojnická. Důležitým mezníkem pro další vývoj naší školy se stal rok 1994, ve kterém z důvodu poklesu zájmu o učební obory dochází k integraci Středního odborného učiliště a Střední průmyslové školy v jeden právní subjekt a vzniká tak Integrovaná střední škola strojnická.

Po uzákonění Vyšší odborné školy jsme obhájili projekt pro vyšší vzdělávání a v roce 1996 jsme získali statut Vyšší odborné školy (VOŠ) strojnické. V téže době došlo k rozšíření výuky o ekonomické předměty a předměty zaměřené na řízení podniku, stále s důrazem na oblast strojírenství. Vyšší odborná škola má akreditovaný vzdělávací program s kreditním systémem Ekonomika a management podniku se zaměřením na ekonomiku nebo strojírenství.

Další významná změna přišla 1. 1. 2004, kdy kraj Vysočina sloučil ledečské střední školy a Vyšší odbornou školu do jednoho subjektu s názvem Gymnázium, Vyšší odborná škola a Integrovaná střední škola.

Od července 2006 byl v souvislosti s novým školským zákonem změněn název školy na Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou.

V říjnu 2006 získala střední odborná škola nové prostory s osmi moderními učebnami a sportovní halou v Koželské ulici. V roce 2012 se přestěhovala vyšší odborná škola do prostor v Koželské ulici a došlo k uvolnění budovy v Nádražní ulici. V současné době škola sídlí ve třech budovách - budova gymnázia na Husově náměstí (+ ředitelství školy), budova střední odborné a vyšší odborné školy v Koželské ulici (+ sportovní hala) a budova školních dílen v Poštovní ulici.

Na střední odborné škole nabízíme na obory - strojírenství, informační technologie, mechanik seřizovač, provozní technika (dálková forma), podnikání (dálková forma), strojní mechanik, nástrojař a operátor skladování.

Na vyšší odborné škole od září 2015 realizujeme akreditovaný vzdělávací program s kreditním systémem Ekonomika a management podniku také v kombinované formě studia.

Škola je Centrem celoživotního vzdělávání (realizace kurzů a rekvalifikačních kurzů v  oblastech strojírenství, ekonomiky, výpočetní techniky, cizích jazyků atd.

rss