ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Slavnostní předávání maturitního vysvědčení

Po netradičním školním roce proběhlo ve středu 9. června 2021 slavnostní předávání maturitních vysvědčení žákům SOŠ.

V prostorách ledečského hradu se v tento den sešlo 35 absolventů oborů mechanik seřizovač, informační technologie a strojírenství, aby si za zvuků studentské hymny a před zraky svých nejbližších převzali z rukou třídních učitelek doklad o zkoušce dospělosti.

K slavnostní atmosféře přispěla i přítomnost a proslovy zástupců města Ledeč nad Sázavou. K maturantům promluvil pan starosta Ing. Zdeněk Tůma, paní místostarostka Ing. Hana Horáková a ředitelka školy Mgr. Ivana Vitisková. Za studenty přednesli své poděkování zástupci tříd – Petr Piskač za obor mechanik seřizovač a Robin Hubáček za obory informační technologie a strojírenství. Následovalo focení a samozřejmě i nezbytné slzičky radosti, štěstí a možná i lítosti, že to vše uběhlo příliš rychle.

Jsme však rády, že náročné období, jímž museli letošní maturanti během posledních dvou let studia projít, nemělo vliv na jejich úspěšnost u závěrečných zkoušek a po měsících absence osobního kontaktu mohl alespoň závěr studia proběhnout tradičním způsobem.

Přejeme všem hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a mnoho úspěchů v osobním i profesním životě.

Jarmila Zelená a Soňa Poupětová, třídní učitelky 4. ročníků


rss