ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

V krásných prostorách ledečského hradu se ve čtvrtek 25. 5. 2023 konalo slavnostní předání maturitních vysvědčení studentům střední odborné školy studijního oboru Informační technologie a Mechanik seřizovač za přítomnosti starostky města paní Ing. Hany Horákové.

Se svými projevy dále vystoupily ředitelka školy Mgr. Ivana Vitisková, zástupkyně ředitelky školy pro vzdělávání Ing. Vlasta Rýdlová a třídní učitel Mgr. Josef Jakl. V projevech všech řečníků zazněla především gratulace k úspěšnému složení maturitní zkoušky, důležitost odborného vzdělání, uplatnění na trhu práce a v neposlední řadě poděkování rodičům a pedagogům za jejich podporu v rámci celého studia.

Studenti oborů Informační technologie a Mechanik seřizovač úspěšně uzavřeli čtyřletou etapu studia na naší škole. Někteří z nich pokračují ve studiu na vysoké škole, jiní nastoupí do zaměstnání. Do dalších let přeji absolventům hodně zdraví, štěstí, úspěchů a naplnění všech snů.

Josef Jakl (třídní učitel)

rss