Archiv

Školní veletrh fiktivních firem v Ledči nad Sázavou

Od pátku 27. do 28. listopadu 2015 probíhal na Střední a Vyšší odborné škole v Ledči nad Sázavou školní veletrh fiktivních firem, na kterém studenti obchodovali mezi jednotlivými firmami a s návštěvníky dne otevřených dveří.

Ve 3. ročníku střední odborné školy oboru informační technologie v předmětu Podnikatelské činnosti probíhá činnost fiktivní firmy "Hotel Paradise, s. r. o.". Předmětem podnikání je ubytování v oblasti Pálava, firma nabízí wellness pobyty, masáže, saunu, léčivé a vířivé koupele, také sportovní a fitness centrum. Studenti se seznamují pod odborným vedením učitelky Ing. Soni Poupětové se základními činnostmi, které souvisí se založením obchodní korporace. V předmětu si vyzkouší činnosti tak, jak probíhají v reálných podnicích - od nákupu po prodej, vyhotovování faktur a pokladních dokladů. Pro propagaci firmy vytvořili studenti webové stránky. Na školním veletrhu fiktivních firem představili nejen spolužákům, ale i žákům základní školy a návštěvníkům dne otevřených dveří nabídku své činnosti.  

Studenti 2. ročníku vyšší odborné školy založili v září fiktivní firmu "Enjoy this moment, s. r. o." Předmětem podnikání je půjčování svatebních, společenských šatů a pánských obleků. Firma byla úspěšně zapsána do obchodního rejstříku, který vede Centrum fiktivních firem ČR v Praze. Od založení společnosti směřovaly všechny činnosti k přípravě veletrhu fiktivních firem. Studenti graficky připravili katalogy s přehledem nabízeného zboží a služeb, pro které stanovili ceny pomocí kalkulačních technik. K propagaci své firmy zpracovali vizitky, informační plakáty, pozvánky na veletrh a prezentace. Od prosince začne intenzivní příprava na Mezinárodní veletrh fiktivních firem v Praze, kde si vyzkouší obchodování i se zahraničními zákazníky.

Ing. Vlasta Rýdlová

rss