ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Školní veletrh fiktivních firem se vydařil

Na naší škole působí v letošním školním roce 11 fiktivních firem. Fiktivní firmy, nejčastěji společnosti s ručením omezeným, jsou zapojeny do systému fiktivních firem organizovaných Centrem fiktivních firem ČR, které spadá pod Národní pedagogický institut. Tyto společnosti obchodují a komunikují s jinými fiktivními firmami, nakupují a prodávají zboží, zabývají se propagací své firmy. Činnost fiktivních firem probíhá v rámci předmětu Podnikatelské činnosti. V předmětu si studenti vyzkouší činnosti tak, jak probíhají v reálných podnicích – od nákupu po prodej, vyhotovování faktur a pokladních dokladů, zabývají se propagací svého zboží nebo služeb, graficky navrhují logo. Cíle a obsah učiva vycházejí vstříc současným trendům ve vzdělávání, studenti rozvíjí svoji podnikavost a kreativitu. Předmět Podnikatelské činnosti a fungování fiktivních firem naplňuje stanovenou koncepci naší školy.

Podnikatelské záměry našich fiktivních firem jsou rozmanité. Studenti septimy a třetího ročníku gymnázia obchodují s cukrovinkami (Cumley) nebo motorkářským zbožím (Motoway, s. r. o.), provozují řeznictví (Big Pig Butchery, s. r. o.) nebo cestovní kancelář (Greece Paradise, s. r. o.). Studenti sexty a druhého ročníku gymnázia si vybrali jako předmět podnikání bytový design (TIMELESS CHANGES), módu pro psy (Doggie Style), provozování hotelu (Nature Hotel – Panská Skála), prodej vaků, tašek a batohů (VeVaku), výrobu implantátů (Implantarium) a výrobu bytových doplňků (DokoDeko). Studenti druhého ročníku vyšší odborné školy provozují fotostudio GoldenCoast.

Ve středu 19. října 2022 probíhal na naší škole školní veletrh fiktivních firem, na kterém studenti obchodovali mezi jednotlivými firmami, se studenty ostatních tříd a s návštěvníky dne otevřených dveří. Na VOŠ studenti nabízeli svoje fotografické služby, zájemce vyfotili ve fotokoutku. Na gymnáziu „nadšenci do rychlých strojů“ neváhali přivézt do školy neprodejný model Simsona. Studentky z jedné firmy připravovaly vafle, jejichž vůně provoněla celou školu. Naše fiktivní cestovní kancelář si připravila na ochutnávku zahraniční speciality – muffiny a tzatziki. A naše řeznictví připravilo pro milovníky masa klobásky, salámy a párky. K propagaci firmy vytvořili studenti katalogy a vizitky. Návštěvníkům veletrhu prezentovali svoje firmy. Studenti sami natočili velmi vydařená promotion videa nabízeného zboží – motorek a cukrovinek. Atmosféra na veletrhu fiktivních firem byla úžasná, přestávky pro studenty ostatních ročníků byly příliš krátké.

Studenti ve fiktivních firmách aktivně rozvíjejí své podnikatelské kompetence. Doufáme, že po absolvování školy studenti tyto znalosti a dovednosti využijí v praxi a podnikání. Poděkování patří všem vyučujícím předmětu Podnikatelské činnosti.

Ing. Vlasta Rýdlová, zástupkyně ředitelky pro vzdělávání


rss