ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Školní kolo prezentiády je za námi

Ve čtvrtek 8. března proběhlo školní kolo Prezentiády. Přestože se nepřihlásil žádný tým z vyšších ročníků gymnázia ani ze střední odborné školy, nebyla nouze o zajímavé prezentace z řad žáků nižšího gymnázia.

Pro letošní rok byla vyhlášena tato dvě témata: Technologie nás sbližují a Práce snů. Původně bylo přihlášeno 7 dvou až tříčlenných týmů, ale na samotnou soutěž se jich dostavilo pouze pět. Přesto komise, složená z paní zástupkyně Rýdlové a vyučujících paní Hausdorové a paní Flekalové měla poměrně těžký úkol, určit pořadí jednotlivých výkonů a vybrat ty prezentace, které budou naši školu zastupovat v nominačním kole na krajskou soutěž.

Tři týmy z Primy ukázaly, že i naši nejmladší žáci se nebojí vystupovat před ostatními a dokáží srozumitelně a dle zásad správné prezentace podat informace. A tak našim matadorkám z kvarty, které byly v loňském roce až v česko-slovenském grandfinále vyrostla výrazná mladší konkurence.

Celkové pořadí:

1-2. místo:

tým Triola, složený z žákyň kvarty (Veronika Veselá, Viktorie Kubíčková a Tereza Poláková) - děvčata svoji prezentaci velmi pěkně doplnila vlastními vtipnými fotografiemi na téma Práce snů

tým z Primy ve složení Adéla Janáková a Natálie Uhrová, tento tým si jako jediný vybral téma Technologie nás sbližují a zabýval se sociálními sítěmi z pohledu náctiletých

3. místo:

tým z Primy ve složení Veronika Černá a Tereza Hájková - dívky si vybraly téma Práce snů, kde nám představily povolání Hlídačky koček

4-5. místo:

bratrský tým Jiřího a Jaroslava Tutkových 

a další primánský tým: Rozálie Dvořáková a Eliška Dolanová

Držme proto pevně palce našim třem prvním týmům, aby se jejich prezentace dostala přes nominační kolo do krajského kola, které se bude konat 6. dubna a snad i tam na nás bude čekat nějaké pěkné umístění.

rss