ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Škola hrou na ledečském náměstí

Po roce se v pátek 22. září 2017 konala za podpory Kraje Vysočina prezentace naší školy na náměstí v Ledči nad Sázavou. V letošním roce měla podtitul "Škola hrou". Do přípravy aktivit se zapojili vybraní žáci a učitelé naší školy. Během pěkného a zábavného dne jsme chtěli veřejnost seznámit, jaké technologie a co vše se na naší škole učí.

Návštěvníci si mohli vyzkoušet ohýbání háčků na košíčky, výrobu závitu, seznámili se s gravírováním, 3D tiskem a s programovací stanicí pro CNC stroje. Na 3D tiskárně jsme tiskli sponky, záložky a 3D zvířátka. V letošním roce jsme ze školních dílen přivezli ohýbačku, na níž si návštěvníci naohýbali z plechu krabičku, kterou si mohli odnést domů. Nová soutěž pro žáky ověřující jejich šikovnost spočívala v rychlosti zašroubování různých šroubů do podložky se závity. Velký úspěch mělo robotické rameno, které přenášelo krabičku. Nově jsme zařadili aktivitu "Pyrotechnik", kterou vyrobil a naprogramoval žák 3. ročníku informačních technologií Adam Prchal. Jedná se o simulátor k zneškodnění bomby. Velký zájem opět vyvolali roboti Lego NXT, které sestavují a programují žáci naší školy. Kdo měl zájem, mohl si odnést originální placku s logem naší školy nebo si obrázek sám namalovat. Svoje znalosti si návštěvníci mohli ověřovat i při vědomostních soutěžích. Úspěch měla "poznávačka" zvířat žijících v ČR. Dále byly připraveny také křížovky a pro zájemce obrázkové pexeso, doplněné slovíčky z ruského jazyka. Z oblasti společenských věd jsme si připravili kvíz na přiřazování práv a povinností občanů. Pro nejmenší jsme připravili vymalování obrázků se strojírenskou tématikou, skládání obrázků a překážkovou dráhu, na které si děti vyzkoušeli svoji mrštnost a obratnost. Větším dětem jsme překážkovou dráhu ztížili nutností udržet pingpongový míček na polévkové lžíci.

V průběhu dne naši prezentaci navštívili malí žáčci z mateřských škol Plácky a 28. října. Poté je vystřídali žáci druhého stupně základní školy, kteří si vyzkoušeli svoje vědomosti, ale i manuální zručnost při šroubování, ohýbání.

Po celou dobu prezentace moderátor pan Hruša komentoval jednotlivé činnosti, zpíval a pouštěl doprovodnou hudbu. Akce se i přes drobnou přeháňku kolem druhé hodiny velmi vydařila. Účastníci si mohli odnést drobné dárky a ceny ze soutěží. Poděkování patří všem kolegům a žákům, kteří zábavný den připravili, ale také našim kuchařkám, které všem upekly dobrý perník. 

Ing. Vlasta Rýdlová

rss