Přijímací řízení

Seznamy přijatých uchazečů ve 2. kole PŘ pro školní rok 2023/2024 - Gymnázium 4leté, Informační technologie, Strojírenství

V souladu s ustanovením § 60 f a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 1, Ledeč nad Sázavou, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 2. kole přijímacího řízení do 1. ročníku, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2023/2024, pro obory vzdělání: 

rss