Přijímací řízení

Seznamy přijatých uchazečů v 1. kole PŘ pro školní rok 2022/2023 - 23-51-H/01 Strojní mechanik, 23-56-H/01 Obráběč kovů, 23-52-H/01 Nástrojař

V souladu s ustanovením § 60e odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 1, Ledeč nad Sázavou, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023, denní formy vzdělávání, do 1. ročníků oborů vzdělání:

    23-51-H/01 Strojní mechanik23-56-H/01 Obráběč kovů23-52-H/01 Nástrojař


    rss