Přijímací řízení

Seznamy přijatých uchazečů v 1. kole PŘ pro školní rok 2022/2023

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 1, Ledeč nad Sázavou, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do 1. ročníků denní formy vzdělávání, pro školní rok 2022/2023, pro obory vzdělání:


rss