Úřední deska

Seznam přijatých uchazečů ve 3. kole PŘ pro školní rok 2023/2024 - Obráběč kovů

V souladu s ustanovením § 60 f a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 1, Ledeč nad Sázavou, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 3. kole přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 23-56-H/01 Obráběč kovů, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2023/2024:

    seznam přijatých uchazečů
    rss