Seznam přijatých uchazečů ve 3. kole PŘ pro škol. rok 2020/2021- obor vzdělání Obráběč kovů

V souladu s ustanovením § 60f odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 1, Ledeč nad Sázavou, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 3. kole přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 23-56-H/01 Obráběč kovů, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2020/2021

    Obráběč kovů 


     

    rss