Novinky

Seznam přijatých uchazečů ve 2. kole PŘ pro školní rok 2021/2022 - 79-41-K/41 Gymnázium, 18-20-M/01 Informační technologie

V souladu s ustanovením § 60e, § 60f a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 1, Ledeč nad Sázavou, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 2. kole přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium a 18-20-M/01 Informační technologie, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2021/2022:rss