Novinky

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole PŘ pro školní rok 2021/2022 - 79-41-K/81 Gymnázium (po náhradním termínu)

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Opatřeními obecné povahy MŠMT vydané v souvislosti s epidemickou situací, ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 1, Ledeč nad Sázavou, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do 1. ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium, pro školní rok 2021/2022 – po náhradním termínu

    Gymnázium 8leté (po náhradním termínu)


    rss