Úřední deska

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole PŘ pro šk. rok 2020/2021 - obor vzdělání Obráběč kovů

V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 1, Ledeč nad Sázavou, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 23-56-H/01 Obráběč kovů, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2020/2021: 

    Obráběč kovů 
    rss