Novinky

Seznam přijatých uchazečů pro škol. rok 2019/2020 - obor vzdělání Strojní mechanik

V souladu s ustanovením § 60e odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 1, Ledeč nad Sázavou, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 23-51-H/01 Strojní mechanik, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2019/2020:

    Seznam přijatých uchazečů 
     

    rss