Přijímací řízení

Seznam přijatých uchazečů - 2. kolo PŘ - obor vzdělání Informační technologie

V souladu s ustanovením § 60f odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 1, Ledeč nad Sázavou, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 2. kole přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, zaměření Reklama a webdesign, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2019/2020:

    seznam přijatých uchazečů 
    rss