Archiv

Setkání s europoslancem Mgr. Tomášem Zdechovským

Zástupkyně naší školy se zúčastnila setkání s europoslancem Mgr. Tomášem Zdechovským, které pořádala Okresní hospodářská komora v Havlíčkově Brodě 10. dubna 2017. Mgr. Tomáš Zdechovský je absolventem ledečského gymnázia, což neopomněl při svém představování. Zajímavě mluvil o své práci v Evropském parlamentu, o činnosti ve výboru pro rozpočtovou kontrolu a v občanském výboru. Poutavě vyprávěl o návštěvách uprchlických táborů, migrační politice. V rámci diskuse odpovídal na otázky týkající se budoucnosti Evropské unie a zavedení eura v naší republice. Přítomné překvapil informací o nedostatečném čerpání dotací z EU v programovém období 2014 - 2020. Na setkání vyjádřil svůj kladný vztah k rodnému kraji na Vysočině. Po setkání proběhla členská schůze Okresní hospodářské komory v Havlíčkově Brodě, na které byla schválena účetní závěrka za rok 2016, zpráva o činnosti OHK, rozpočet OHK na rok 2017 a volba členů představenstva a kontrolní komise. Bc. Aleš Kadlec seznámil přítomné s možností zapojení do projektu Vzděláváním k rozvoji Vysočiny, který je určen pouze pro členy OHK. Na závěr se s přítomnými rozloučila předsedkyně představenstva OHK Ing. Ludmila Dočkalová.

Ing. Vlasta Rýdlová

rss