Archiv

Servisní pracovník u zákazníka

Na konci školního roku a během začátku prázdnin proběhla na střední škole v rámci projektu UNIV 3 zastřešeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pilotáž rekvalifikačního kurzu Servisní pracovník u zákazníka. Zájemci o toto studium získali mnoho nových poznatků, které souvisí s tímto povoláním.

Celý kurz se skládal ze čtyř modulů: Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka, Řešení náročných situací, Zajištění administrace zakázky, Orientace v příslušné legislativě. Cílem jednotlivých modulů nebylo pouze předat teoretické poznatky z jednotlivých oblastí, ale především prakticky nacvičit řešení reálných situací, které dnes a denně tito zaměstnanci prožívají.

Závěrem kurzu prošli všichni účastníci zkouškou, která měla potvrdit připravenost frekventantů k vykonávání této profese. Jsme velmi rádi, že všichni zúčastnění obstáli na výbornou.

rss