ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Sekunda v Hradci Králové

Ve středu 20. 3. 2024 se žáci sekundy účastnili exkurze do Hradce Králové. První zastávkou byla Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové. Zde si žáci prohlédli expozici věnovanou vesmírným objevům, vyzkoušeli si sílu zemětřesení. Také se podívali do hvězdárny, kde pozorovali Slunce. Součástí exkurze byl i moderovaný dokument o Sluneční soustavě s důrazem na Zemi jako planetu. Společně s lektorem si žáci prohlédli v digitálním planetáriu významné hvězdy. Dozvěděli se jakou barvu má ve skutečnosti Slunce a z jakého důvodu je pohyb Slunce od východu k západu jen zdánlivý a mnoho dalších zajímavostí.
Druhou zastávkou exkurze byla malá vodní elektrárna Hučák. Zde si žáci prohlédli a otestovali interaktivní exponáty zaměřené na obnovitelné zdroje energie a měli možnost si vyzkoušet práci s virtuální realitou. Na konci exkurze se podívali přímo do strojovny elektrárny.

Mgr. Magdaléna Kvášová

FOTOGALERIE

rss