Novinky

Sdělení pro žáky a studenty

SDĚLENÍ PRO ŽÁKY A STUDENTY ZÁVĚREČNÝCH ROČNÍKŮ 

 • Předpokládáme zahájení přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutorium ve škole od pondělí 11. května 2020.
 • Konkrétní organizaci, podmínky a harmonogram konzultací oznámíme po zveřejnění epidemiologických opatření ministerstva zdravotnictví a MŠMT.


INFORMACE PRO VŠECHNY ŽÁKY

 • Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/20 bude zveřejněno po vydání nové vyhlášky MŠMT. Hodnocení bude vycházet pravděpodobně z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněná osobní přítomnost žáků na vzdělávání a z podkladů hodnocení získaných při vzdělávání online.
 • Předpokládané konzultace žáků (třídnické hodiny) budou realizovány podle potřeb vyučujících individuálně (po umožnění a dle metodických pokynů). Od 1. 6. 2020 se plánuje možnost omezeného odborného výcviku ve školních dílnách (zejména k získání podkladů pro klasifikaci).
 • Výuka bude nadále probíhat online. Žádáme všechny žáky, aby plnili úkoly zadávané vyučujícími. 
 • Od pondělí 15. června do pátku 26. června 2020 v pracovních dnech v době od 9.00 do 11.00 hodin bude umožněno žákům vyzvednout si osobní věci ze skříněk. Do školy budou žáci vstupovat jednotlivě po vyzvání. Zároveň prosíme o vyklizení skříněk/šaten nejpozději do pátku 26. 6. 2020.

  Přejeme všem hodně sil při dalším zvládání této nelehké situace.

  V Ledči nad Sázavou 27. 4. 2020.
  Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka
rss