S anglickým jazykem do dalších předmětů

S angličtinou do dalších předmětů - pilotní ověřování

Často opakovaná skutečnost, že znalost cizích jazyků výrazně zvyšuje šanci mladých lidí na trhu práce, platí už víc než dvě desetiletí. Nároky se však stále zvyšují a vyžadována bývá znalost nejen jazyka všeobecného, ale také odborného. A právě to je jedním z cílů projektu "S angličtinou do dalších jazyků", který od března 2014 probíhá na naší škole. Celkem dvanáct tvůrců se podílelo na přípravě výukových materiálů pro biologii, strojírenské, ekonomické a ICT předměty. Tvorba trvala až do těchto dnů. Od počátku školního roku 2014/2015 probíhá pilotní ověřování těchto výukových materiálů v praxi, tedy ve výuce.

Výukovými materiály jsou zejména powerpointové prezentace, a to vždy v českém a anglickém jazyce. Ty doplňují běžnou výuku a umožňují žákům moderním způsobem více si látku osvojit. Shrnutí látky v nejbližší následující hodině anglického jazyka dostatečně prověří to, jak jsou žáci schopni propojovat informace, získané ve zcela odlišných předmětech.

Výukové materiály pro ICT předměty zahrnují dvojjazyčný výukový dokument s výkladem látky v ČJ a AJ. Probíraná látka je následně procvičována pomocí pracovních listů a elektronických testů.

Reakce jsou převážně pozitivní. V případě nejasností je možné tempo výkladu přizpůsobit momentálním dispozicím posluchačů. Většinou však převládají pozitivní reakce, někdy dokonce překvapení nad tím, jak povědomými anglickými slovy se nechají vyjádřit poměrně komplikované jevy a skutečnosti.

Pilotní ověřování vytvořených výukových materiálů trvá do konce ledna 2015. Do výuky je zapojeno 188 žáků gymnázia a 27 žáků střední odborné školy. Všechny prezentace i všechny ostatní materiály budou k dispozici i pro další výuku. 

rss