S anglickým jazykem do dalších předmětů

 

Název projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/03.0005

Rozpočet projektu: 988 039,96 Kč

Trvání projektu: 1. 3. 2014 - 31. 1. 2015

Manažer projektu: Ing. Vlasta Rýdlová

Popis projektu: Zvýšení jazykové kompetence žáků v anglickém jazyce uplatňováním anglického jazyka i v dalších předmětech

Projekt "S anglickým jazykem do dalších předmětů" uskutečňujeme na naší škole od března 2014. Byly vytvořeny výukové materiály pro biologii, strojírenské, ekonomické a ICT předměty. Od počátku školního roku 2014/2015 probíhá pilotní ověřování těchto výukových materiálů ve výuce.

Výukovými materiály jsou např. powerpointové prezentace nebo výukové dokumenty s výkladem látky, a to vždy v českém a anglickém jazyce. Shrnutí látky v angličtině probíhá v následující hodině anglického jazyka. Probíraná látka je následně procvičována pomocí pracovních listů a elektronických testů.

V rámci projektu bylo zorganizováno školení využití metody CLIL. Lektorkou byla Dr. Jana Jílková, garantem NIDV Jihlava. Rozsah školení byl 8 vyučovacích hodin. Absolventy školení bylo všech 12 tvůrců výukových materiálů pro tento projekt. Úspěšné absolvování školení je doloženo certifikátem. Pro tvorbu výukových materiálů byla také zakoupena odborná literatura.  

Články

Výstupy

rss