ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Rozloučení se školním rokem

V pátek 28. června 2019 jsme se rozloučili s letošním školním rokem. Třídní učitelé rozdali žákům vysvědčení s výsledky jejich práce. S přáním pěkných prázdnin mezi žáky zavítaly paní ředitelka a zástupkyně ředitelky.

Přejeme všem žáků i jejich učitelům krásné a slunečné prázdniny prožité ve zdraví a pohodě.

rss