Rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky

Ředitelka školy 3. března 2021 rozhodla

o nekonání přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou

  • 18-20-M/01 Informační technologie
  • 23-41-M/01 Strojírenství.

Počet přijatých přihlášek ke vzdělávání do těchto oborů je nižší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů.
Uchazeči se budou řadit podle celkového průměrného prospěchu ze ZŠ z prvního pololetí školního roku 2019/2020 a prvního pololetí školního roku 2020/2021 zaokrouhleného na dvě desetinná místa.

Všichni uchazeči o tyto obory budou přijati ke vzdělávání.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení v řádném termínu budou zveřejněny od čtvrtka 29. dubna 2021 na úřední desce školy a na www.gvi.cz.

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

rss