Reprodukční grafik a administrativa

34-53-H/01  Reprodukční grafik a administrativa

Profil absolventa:

Absolvent je připraven na technologickou přípravu textových a obrazových podkladů, sestavovat cenové kalkulace, řídit expedici, různé části polygrafické výroby, pracovat s nejrůznějšími grafickými programy, ovládat jednoduchou administrativu a daňovou evidenci. Je také schopen připravit potisk hrníčků, triček a dalších propagačních materiálů.

Při výkonu produktivní práce finanční odměna.
Praxe v regionálních tiskárnách a reklamních agenturách.

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky, praktické zkoušky a z ústní zkoušky. Dokladem o dosažení stupně středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Absolventi mohou dále pokračovat ve studiu ukončeném maturitní zkouškou.

Uplatnění absolventů:

Absolvent nalezne uplatnění v polygrafické výrobě, v propagačních agenturách, grafických studiích, v oblasti reklamy nebo v administrativě.

Organizace studia:

Týden teoretická výuka, týden odborný výcvik.   

Podmínky přijetí:

1. Splnění povinné školní docházky.

rss