ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Řemeslo Vysočiny - Kovo junior 2019

Naše škola je pořadatelem krajské soutěže ŘEMESLO VYSOČINY - KOVO JUNIOR 2019 studijního oboru Mechanik seřizovač, která se bude konat 19. - 20. 2. 2019 v Ledči nad Sázavou.

Krajská soutěž je součástí tříkolových postupových soutěží zručnosti strojírenských oborů Kovo Junior 2019, které Cech KOVO ČR vyhlásil jako součást celostátní přehlídky České ručičky.

Soutěž je určena pro žáky 2. až 4. ročníku studijního oboru Mechanik seřizovač. Žáci budou soutěžit v krajské soutěži na řídicích programech Heidenhain i TNC 530 a Sinumerik 828D - shopmill. Prvním úkolem soutěžících bude vytvořit řídící program dle zvoleného řídicího systému a výkresové dokumentace a při simulaci ověřit jeho funkci. Druhým úkolem bude měření 5 vybraných rozměrů zadané součásti a zaznamenání naměřených údajů do měřicího protokolu, rozbor uložení a výpočet otáček ze zadaných hodnot. Výstupem prvního úkolu u všech soutěžících bude program. U vítězného žáka bude vyroben výrobek.

Celostátní soutěž Mechaniků seřizovačů pořádá ve dnech 12. - 14. března 2019 Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno.

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

rss