UNIV

Rekvalifikační program - Asistent/ka, sekretář/ka

V sobotu 15. 6. 2013 byl na naší střední škole zahájen rekvalifikační program Asistent/ka, sekretář/ka. O tuto rekvalifikaci byl mezi dospělými mimořádný zájem. Během krátké doby se přihlásilo 40 účastníků, bohužel z kapacitních důvodů jsme mohli přijmout pouze 18 účastníků. I toto číslo převyšuje průměr, který byl vedením projektu UNIV 3 stanoven na 8 účastníků pro každý rekvalifikační program. Rekvalifikační program Asistent/ka, sekretářka ověřují pouze 3 školy v České republice. Rekvalifikační program se skládá z těchto modulů: Vedení administrativy, Uplatňování firemních procesů, Komunikační dovednosti, Zásady společenského chování a vystupování, Orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji.

rss