Rekvalifikační kurz - Základní aplikace na PC

Obsah kurzu

MS Word

 • prostředí programu MS Word,
 • možnosti textových procesorů,
 • způsoby ovládání programu,
 • práce s textovými soubory,
 • pohyb po dokumentu,
 • kopírování a přesun,
 • základy formátování textu,
 • strukturování textového dokumentu,
 • práce s rozsáhlými dokumenty,
 • odstavcové styly,
 • odrážkové a číslované seznamy,
 • formátování stránky,
 • příprava dokumentu pro tisk, tisk,
 • sloupcový text,
 • vkládání grafických objektů (obrázky)
 • tvorba a formátování tabulek,
 • vyhledávání informací na webu a jejich zpracování,
 • obsahy a rejstříky.

MS Excel

 • prostředí programu MS Excel,
 • možnosti tabulkových procesorů,
 • způsoby ovládání programu,
 • pohyb po tabulkovém sešitu a listech,
 • zadávání a mazání hodnot,
 • kopírování a přesun,
 • základy formátování tabulek,
 • vkládání a úpravy jednoduchých vzorců,
 • Autosum,
 • pokročilé formátování buněk a oblastí buněk,
 • podmíněný formát,
 • částečné kopírování, kopie formátu, vložit jinak,
 • příprava tabulek pro tisk, záhlaví a zápatí, tisk,
 • relativní a absolutní adresace buněk,
 • pojmenování buněk a oblastí, využití ve vzorcích,
 • kategorie funkcí, použití základních matematických, statistických, datumových, vyhledávacích, logických a dalších funkcí, využití zabudované nápovědy (F1),
 • ověření vstupních dat,
 • databáze v Excelu - ukotvení příček, řazení záznamů, automatický filtr, tisk rozsáhlých tabulek,
 • grafy a diagramy v Excelu - volba typu a podtypu, vytváření a úpravy.

Informace ke kurzu

Místo konání: SOŠ, Koželská ulice 551, Ledeč nad Sázavou, učebna výpočetních technologií č. K11

Rozsah hodin: 50 hodin

Cena: 4.500,-- Kč,  číslo účtu 2791810227/0100

Kurz bude začínat po přihlášení min. 6 účastníků

Certifikát: Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu

Maximální počet účastníků: 10 osob, přijímáni na základě pořadí přihlášení

Bližší informace získáte na www.gvi.cz, e-mailem rydlovav@gsv365.cz, nebo telefonicky 731 612 319.

rss