UNIV

Rekvalifikační kurz Dělník ve strojírenské výrobě skončil

V sobotu 30. 11. 2013 skončil rekvalifikační kurz pro dospělé Dělník ve strojírenské výrobě, který pořádala naše škola v rámci projektu UNIV 3. Autorizovanou osobu vykonává na naší škole pan Josef Vitiska. Praktické zkoušky kontrolovali i Ing. Jiří Dvořák z Národního ústavu pro vzdělávání z Prahy a Mgr. Tomáš Brancuzský, ředitel CZ LOKO Jihlava, člen sektorové rady pro strojírenství. Závěrečné zkoušky v rozsahu 7 hodin začaly ústní částí před zkušební komisí. Praktické ověření probíhalo ve školních dílnách. V rámci zkoušky účastníci prokazovali kompetence, které jsou stanovené v hodnotícím standardu pro tuto kvalifikaci. Účastníci vyráběli krabičku a kruh, kdy zpracovávali kovové materiály řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním, svařovali materiál, ohýbali plechy, trubky na strojích, rovnali kovy pod lisem a pomocí ohřevu, tmelili plochy a poté nanášeli barvu na vyrobené výrobky. Po ukončení absolventi obdrželi certifikát o úspěšném ukončení této kvalifikace. Věříme, že absolventi kurzu se nyní lépe uplatní na trhu práce.

Ing. Vlasta Rýdlová


rss