ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Rekonstrukce odborné CNC učebny ve školních dílnách

V listopadu 2019 jsme ve školních dílnách ledečské střední odborné školy dokončili rekonstrukci odborné učebny CNC pro programování v řídicím systému FANUC.

Nejprve prošla učebna celkovou rekonstrukcí po stavební stránce včetně nové elektroinstalace. Do učebny nám společnost Kovofiniš, a. s. Ledeč nad Sázavou věnovala HW 15 pracovních PC, které jsme doplnili SW systémem FANUC FS Oi – TF od společnosti WIKOV Sázavan, s. r. o. Zruč nad Sázavou.

Podařilo se nám s pomocí prostředků Kraje Vysočina zrepasovat dva soustruhy SUF 16 na výukové pracoviště FANUC – T, které společnost ELTEK, s. r. o. ve spolupráci se společností FANUC v této učebně zprovoznili. Při této realizaci vznikly dva velmi kvalitní prototypové stroje s cenou téměř milion korun. Základem mechaniky jsou komponenty soustruhu SUF 16 CNC. Stroje jsou doplněné o celkové krytování, vřeteno je poháněno motorem FANUC, pohony posuvů jsou realizovány servomotory s absolutním odměřováním. Celé pracoviště je vybaveno řídicím systémem FANUC FS Oi – TF (LCD mouted Type). Dle konstatování společnosti FANUC se jedná o nejmodernější verzi systému. Učebnu jsme doplnili pracovištěm s 3D tiskárnou.

Vzniklo tak odborné pracoviště, ve kterém si žáci strojírenských oborů budou procvičovat programování a další dovednosti pro lepší uplatnění v praxi.

Touto cestou děkujeme všem, kteří se podíleli na financování této odborné učebny. Dále děkuji i svým kolegům, kteří se vlastní prací zasloužili o vznik této učebny.

Josef Vitiska, vedoucí učitel odborného výcviku a praxe

rss