Archiv

Ráj čtenářů na Ledečském gymnáziu

Ráj čtenářů - tento mnohoslibný název označuje novou speciální učebnu, kterou se od konce listopadu může pochlubit Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou. V málo používané učebně v budově gymnázia na Husově náměstí byla vybudována moderní školní žákovská knihovna, která zároveň slouží jako učebna pro méně formální výuku hodin literatury, literární výchovy či cizích jazyků.

Nová knihovna

Učebna sama nemusela být zásadně upravována - stačilo jen nově vymalovat, položit koberec, nastěhovat regály, několik stolů pod okno (aby prostředek učebny zůstal volný pro pohodlné sezení) a základ útulné knihovny byl hotov. Během dalších dnů pak byly police zaplněny knihami - nejdříve těmi staršími, které dosud byly uloženy v kabinetu jazyků, a ty pak byly doplněny téměř třemi sty nových knih (v hodnotě 50 000 Kč), jež byly zakoupeny z projektu "Za cizím jazykem do cizí země" (cz.1.07/1.1.00/56.1385) financovaného EU. Podmínkou pro získání peněžních prostředků na nákup knih byla realizace tzv. čtenářských dílen v hodinách českého jazyka a literatury. Pojmem čtenářské dílny se označují metody práce s uměleckým (či jiným) textem, které mají prohlubovat pozitivní vztah ke čtenářství a knihám a rozšiřovat čtenářskou gramotnost.

Čtenářské dílny

Do projektu čtenářských dílen se zapojily vyučující češtiny na nižším gymnáziu: Jiřina Bělinová, Klára Dudáková a Lenka Trtíková.  Od září do prosince každá učitelka zařadila ve svých třídách do výuky deset tzv. čtenářských dílen, to znamená, že během hodin literární výchovy různými metodami a aktivitami představovaly dětem knihy, které byly z projektu zakoupeny.  Hned po seznámení s pravidly čtenářských dílen bylo vyučujícím zřejmé, že většinu aktivit doporučených metodikou pro čtenářské dílny běžně v hodinách používají a ostatní jsou výborným obohacením jejich zkušeností.  Pěkným příkladem v kvartě byla realizace dílny s tématem drogové závislosti v literatuře (R. John: Memento, Christina F.: My děti ze stanice ZOO), která propojila literaturu i s občanskou výchovou a prvky prevence závislostí.  V primě se žáci metodou čtení s předvídáním seznámili s knihou D. Walliamse Příšerná teta a oblibu si získala nejen tato kniha, ale i další texty tohoto autora (Babička drsňačka, Šílená zubařka, Malý miliardář) jak o tom svědčí zájem dětí o jejich zapůjčení.

Využití peněžních prostředků

I když peněžní podpora nákupu knih byla opravdu výrazná, nabídka knižního trhu je obrovská, a proto se výběr konkrétních titulů stal pro češtinářky malým oříškem. S přihlédnutím k věku žákům, jejich čtenářským preferencím, doporučením pí Nulíčkové a pí Jeřábkové z ledečské městské knihovny apod. byly zakoupeny tituly, které patří mezi čtenářské evergreeny (J.R.R Tolkien: Hobbit, K. Poláček:  Bylo nás pět, R. Goscinny: Mikulášovy patálie), současné hity (R. Riordan: Percy Jackson: Zloděj blesku, J. Green: Hvězdy nám nepřály) i klasické tituly, které využijí i maturanti (O. Pavel: Smrt krásných srnců, Divadlo Járy Cimrmana: Hry a semináře).  Další finanční výhodou tohoto projektu je to, že peněžní prostředky, které jsou každoročně z rozpočtu školy věnovány na doplnění žákovské knihovny, mohly být letos využity pro nákup knih pro žákovskou knihovnu cizích jazyků, takže díky výběru angličtinářky M. Viktorové si žáci některé knihy budou moci přečíst jak v češtině, tak v angličtině (např. výše zmíněné knihy D. Walliamse či některé díly Percyho Jacksona).

Nadšené ohlasy

První reakce žáků na novou knihovnu jsou mimořádně pozitivní. I ti, kteří si ve čtení příliš nelibují, totiž oceňují, že pokud hodina literární výchovy probíhá v nové knihovně, nemusí při čtení sedět v lavicích, ale mohou se s knihou uvelebit (vsedě, vkleče, vleže, ….) na koberci a podsedáku, polštáři či sedacím pytli (je na nich, co si vyberou) a hned vedle nich si podobně pohodlně čte jejich spolužák nebo paní učitelka.  Žáci, kteří čtou rádi, mají radost z velkého výběru  titulů, které si mohou půjčit přímo ve škole. A češtinářky si pochvalují, že v takto pěkném a neformálním prostředí jsou žáci klidnější, aktivnější ve čtení a otevřenější ve sdílení názorů (nejen na knihy).

Výjimečně kladný dojem vyvolávala nová knihovna ledečského gymnázia i v návštěvnících, kteří si přišli školu prohlédnout při Dni otevřených dveří. I oni oceňovali útulnost a příjemnost prostoru a množství a žánrovou pestrost knih. Samozřejmě, že knihovnu budeme obohacovat i nadále - nejen knihami, ale i dalším pohodlným sedacím nábytkem apod. Budeme mimo jiné i tímto způsobem vést žáky k tomu, aby si oblíbili čtení a literaturu a aby si uvědomovali, že knihy nejsou dobré jen na zaplnění polic, ale rozvíjejí naši fantazii, emoce, city, poznání i společenský život a především přinášejí čtenáři do života velkou radost.

Lenka Trtíková

Více fotografií na: www.gvi.rajce.net

rss