ZE ŽIVOTA ŠKOLY

První Velikonoční jarmark se vydařil

Naše škola v letošním roce využila nabídky zástupců Města Ledeč nad Sázavou podílet se na akci s názvem „Velikonoční jarmark s muzikou“.

Jarmark se konal ve středu 5. dubna odpoledne na ledečském náměstí. I přes mrazivé ráno se po obědě vyčasilo, a dokonce začalo svítit sluníčko, což přilákalo ke stánkům mnoho „zákazníků“, kteří měli rozhodně z čeho vybírat. Vlastnoručně vyrobené zboží za symbolické ceny nabízeli prodejci u stánků místní základní školy, mateřské školy, gymnázia, SOŠ a VOŠ, Háty, o. p. s., Mateřského centra Ledňáček, střediska volného času, charity i Centra sociálních služeb Petrklíč. Dobrou kávu jste si mohli zakoupit u stánku Kavárny Kovárny. O hudební, divadelní i taneční zážitky všech zúčastněných se postaraly děti z mateřské školy, Divadelní spolek Mimochodem, nejvíce byl slyšet hudební program zorganizovaný Základní uměleckou školou Ledeč nad Sázavou. Občerstvení bylo zajištěno pro všechny účinkující Městem Ledeč nad Sázavou a na vše dohlíželi paní starostka Ing. Hana Horáková a pan místostarosta Mgr. Michal Simandl.

Stánek naší školy jsme začali připravovat před 12. hodinou dopoledne. Společnými silami jsme stánek postavili, připravili stoly, vystavili a nadekorovali všechny výrobky, které vyrobili žáci naší školy během hodin výtvarné výchovy, biologie, odborného výcviku i naprogramovali na 3D tiskárnách nejen během kroužku robotiky. O výrobky byl velký zájem, protože na všech z nich bylo vidět velké nadšení, zájem i úsilí, s kterým je žáci tvořili. Vedle dřevěných velikonočních výrobků z našich školních dílen či háčku na košík si mohli zákazníci odnést zajíčky či vajíčko vyrobené na 3D tiskárně nebo mnoho zajímavých výrobků – sponek, broží, kolíčků, sponek a čelenek do vlasů či zápichů do květináčů, které byly všechny vytvořeny v rámci enviromentálního vzdělávání v oblasti RECYKLOHRANÍ. Naši šikovní prodávající nabízeli také vlastnoručně vyrobená velikonoční přáníčka či zajíčky z ponožek. Ke každému nákupu si naši zákazníci odnesli také dárek ve formě muffinu či velikonočního osení.

Velikonoční akce se velmi vydařila a já bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří se zapojili do této akce, a také všem žákům. Paním kuchařkám za upečení muffinů, panu školníkovi i paní hospodářce za pomoc při organizaci.

V neposlední řadě děkuji za nápad zorganizovat tuto velmi pěknou akci Městu Ledeč nad Sázavou a za celkovou přípravu a organizaci. Byla to velmi zdařilá akce a rádi se jí v příštích letech zúčastníme zase.

Soňa Poupětová


rss