ZE ŽIVOTA ŠKOLY

První pomoc do škol v tercii

I v letošním roce se naše škola zapojila do krajského projektu První pomoc do škol. Ve středu 23. května proběhlo proškolení studentů tercie v první pomoci. Úvodní část byla věnována nejčastějším úrazům a předcházení jejich vzniku. Velkou pozornost studentů získal praktický nácvik resuscitace s každým studentem. Svoje získané vědomosti a dovednosti si všichni ověřili závěrečným testem. Na konec přišla nejzajímavější část věnována nácviku modelových situací konkrétní první pomoci při různých úrazech.
rss