ZE ŽIVOTA ŠKOLY

První pomoc do škol

Ve čtvrtek 10. listopadu 2022 navštívili naši školu záchranáři Simona Krajíčková a Josef Rak ze zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina z výjezdové základny v Habrech. Během tříhodinové přednášky s praktickými ukázkami z terénu seznámili žáky 2. ročníku oborů informační technologie a strojírenství s pravidly poskytování první pomoci v různých situacích a s postupy, jak se správně zachovat u kolapsových a dalších život ohrožujících stavů a u dopravních nehod. Žáci si také na figuríně prakticky vyzkoušeli nepřímou masáž srdce.

Preventivní akce žáky zaujala, ale všichni doufáme, že získané znalosti nebudou příliš často potřebovat.

Ing. Jan Roubíček


rss