Novinky

Provoz školy od 26. 4. 2021

Na základě mimořádného opatření MZ se na středních školách od 26. 4. 2021 umožňuje praktické vyučování žáků a studentů všech ročníků středních škol a vyšších odborných škol. Osobní účast na praktickém vyučování je podmíněna povinným testováním dle platného opatření.

  • Výuka odborného výcviku ve školních dílnách u třetích ročníků učebních oborů odborné školy bude realizována od 26. 4. 2021 soustavně = každý pracovní den do konce školního roku závěrečných ročníků.
  • Výuka odborného výcviku a praxe u ostatních ročníků odborné školy bude probíhat dle rozvrhu hodin.


Ve vyšších odborných školách se umožňuje skupinová konzultace v maximálním počtu 6 studentů na skupinu pro studenty posledních ročníků nebo studenty ohrožené školním neúspěchem. Pro studenty VOŠ platí povinnost podrobit se testování.

Žáci nebo studenti mají možnost si přihlásit obědy u vedoucí školní jídelny.


Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

rss