ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Projektový den Sexta

Projektový den studentů sexty se uskutečnil 21.6.2021 a probíhal v okolí města Ledče nad Sázavou, kde jsme společně s průvodcem panem profesorem Těšínským navštívili zajímavé botanické lokality středního Posázaví. Pan profesor způsobem jemu vlastním dokázal poutavě hovořit o věcech, které nás sice obklopují neustále, ale zase tak moc si jich nevšímáme. Jedná se především o „kytičky, zvířátka a různé kamínky.“ Navštívili jsme asi nejznámější lokality v okolí Ledče. Počasí nám vcelku přálo, protože bylo hodně moc přes 30 stupňů… Dovolte mi zde citovat s jeho dovolením z odborného článku samotného pana profesora Těšínského, který vyšel v odborném časopise pod názvem „Zajímavé botanické lokality ve středním Posázaví.“

Přesouváme se na vápence k Ledči nad Sázavou. Vrch Šeptouchov (422 m) se vypíná JZ nad městem. Své vápence ukazuje nejvýrazněji při pohledu od města – dvě výrazné jehly připomínají vápencová bradla jako někde na Pálavě. Na Šeptouchově byl na počátku 20. století založen lesopark, ale zbytky dubohabřin a některé jejich bylinné druhy zde přežily.

Tak tu najdeme: bažanku vytrvalou (1985, 1991), bradáček vejčitý (1973, 1991), bojínek tuhý (1991), bukovník vápencový (2005), česnek medvědí (2005), devětsil lékařský (1985), dřín obecný (1985, 2020), hlaváč bledožlutý (1987), huseník chlupatý (1986, 1990), hvězdnatec zubatý (1999, 2018) – jediná lokalita v Čechách!, běžnější až na východní Moravě, možná karpatský migrant, dle některých autorů ilyrský migrant (to je z Balkánu po východním okraji Alp), jalovec obecný (1985), jaterník podléška (1985, 2018), kokořík mnohokvětý (1985, 2005), k. vonný (1987, 2005), kostival hlíznatý (1990, 1995), plicník tmavý (1985), prvosenka jarní (1988, 1991), ptačinec velkokvětý (1985), rozrazil ožankový (1981, 2018), strmobýl lysý (1981), zběhovec lesní (2005), zvonek broskvolistý (1985).

Pod skalou na navigaci Sázavy knotovka červená (2007). Připomínám jeskyni s jezírkem a drobnou krápníkovou výzdobou. V 60. letech minulého století zde zaznamenal profesor místního gymnázia Alfred Kobrle také kopretinu chocholičnatou, měsíčnici vytrvalou, ocún jesenní, šalvěj luční, tužebník obecný, upolín nejvyšší a žluťuchu menší. Již zde nejsou.

Vápencový podklad má i plato Rašovec SZ nad vlakovým nádražím v Ledči n. S. a údolí Amerika S nad vlakovým nádražím. Obě lokality mají stepní charakter, obě jsou částečně poškozeny motokrosovým areálem a jeho úpravami, do Rašovce je od jihu zakousnutý lom. Rašovec: bojínek tuhý (1987, 2007), čistec přímý (1987), hlaváč bledožlutý (1987, 2003), huseník chlupatý (1987, 1991), hvozdíček prorostlý (1987, 2005), jetel alpínský (2003, 2010), jetel horský (1997, 2010), kozí brada luční (1997), lnička maloplodá (1991), ovsíř pýřitý (1997, 2007), rmen barvířský (1986, přímo v areálu nádraží), sesel roční (1991, 2002), smělek jehlancovitý (1987, 2007), tužebník obecný (2007), válečka prapořitá (1991), violka srstnatá (1987), vítod chocholatý (1990, 2010), zvonek klubkatý (1993, 2003)…

Tolik tedy alespoň krátká citace z námi navštívených lokalit v tento projektový den…

Milan Smejkal

rss