ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Projektový den s rodilým mluvčím 25. 6. 2019

Poslední týden před prázdninami si třída 2.S zpestřila projektovým dnem s rodilým mluvčím. Žáci měli možnost zkusit si výuku vedenou Američanem Davidem Franklinem. Lekce se nesly v duchu pohodové konverzace s důrazem na novou slovní zásobu a hlavně pilování správné výslovnosti a intonace.

Formou her, obrazových a zvukových materiálů a především interakcí s člověkem, který používá svůj rodný jazyk, se děti postupně zbavovaly strachu používat svou angličtinu v reálu. Slovy žáků sekundy: Vyučovací hodiny, které jsme s ním prožili, byly opravdu výjimečné a zažili jsme spoustu zábavy.

Takže, see you next year, David! 

FOTOGALERIE


rss