ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Projektový den na zámku Kačina


Projektový den žáků sekundy se uskutečnil 21.6.2021 a probíhal na zámku Kačina. Skládal se ze tří částí a byl zaměřen na život služebnictva. Nejdříve žáci navštívili místnosti, které využívalo služebnictvo pro výkon své práce. Jednalo se například o zámecké sklepy, které sloužily ke skladování ovoce, zeleniny, vína nebo piva. Žáci se také podívali do zámecké kuchyně, prádelny i konírny.

Po prohlídce místností, která byla doplněna poutavým výkladem paní lektorky, na žáky čekal netradiční kvíz. Během něj zjišťovali, jaké povinnosti měl například preceptor, lokaj, komorná nebo lazebník. A protože žádná profese nejde vykonávat bez patřičného vybavení, měli žáci za úkol přiřadit pomůcky ke konkrétním povoláním. Všichni ocenili, že při tomto úkolu si mohli předměty i prakticky vyzkoušet a nemuseli se držet pravidla „nedotýkejte se vystavených exponátů“.

Své smysly museli žáci zapojit ještě více, když měli za úkol poznat předměty pouze po hmatu. Následně žáci procvičovali orientaci na mapě a smysl pro detail. Měli k dispozici mapu zámku a několik fotografií s detaily zámecké budovy a úkolem bylo najít detail z fotografie a zakreslit jeho umístění do mapy. Závěrečnou částí programu byla prohlídka zámecké knihovny a divadla.

FOTOGALERIE

Text: Mgr. Magdaléna Kvášová; fotky: Mgr. Josef Král

rss