Archiv

Projektový den na SOŠ

Za zvuků vánočních písní se sešli v dnešním dni žáci i zaměstnanci střední odborné školy, aby spolu oslavili přicházejí vánoční svátky. V některých učebnách se vánočně tvořilo (vyráběla se různá dekorace, zdobili perníčky), v jiných si mohli zájemci vytvořit vánoční elektronické přání a na jiném místě se zase mohli dozvědět něco o historii Vánoc v našich krajích i v anglosaských zemích. A ti, kteří se chtěli maličko vyhnout vánoční atmosféře, mohli si vyluštit sudoku, zahrát si piškvorky a někteří i karty.

Vánoční písně zněly nejen z magnetofonu, ale i náš kolega a milý pan učitel Dlouhý zahrál a zazpíval naživo s kytarou.

Věříme, že všichni zapomněli na případné spory a neshody a navnadili se do svých domovů příjemnou náladou.

Krásné Vánoce všem.

rss