ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Projektový den Body Worlds v Brně

Konec letošního školního roku si studenti odborné školy zpříjemnili projektovým dnem, který se zaměřil na poznávání lidského těla. V pondělí 28. 6. 2021 vyjela skupina 30 žáků a jejich pedagogický doprovod do Brna a absolvovali prohlídku výstavy Body Worlds. Tato interaktivní výstava ukazuje lidské tělo z mnoha různých úhlů pohledu, zaměřuje se na tělo zdravé i nemocné. Zachycuje vývoj člověka od jeho zrození a nevyhýbá se ani tématu smrti.

Při prohlížení poškozených lidských orgánů, opotřebovaných kostí a kloubů, jsme se nevyhnuli úvahám nad spojitostí nezdravého životního stylu a různých civilizačních chorob. Na výstavě žáci mohli vidět skutečné dopady kouření, obezity, nedostatku pohybu, nesprávného držení těla a dalších věcí. Projektový den měl tak přesah i do dalších oblastí a žáci si především uvědomili, že zdraví je celek tvořený nejen fyzickou, ale i duševní stránkou. A že je třeba, aby o sebe každý člověk pečoval, chce-li prožít dlouhý a spokojený život.

Mgr. Adéla Štefánková


rss