ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Projekt pro Post Bellum od našich studentů

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Do projektu byly zapojeny školy z celé České republiky. Cílem nebylo zapojit jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale naopak zpřístupnit touto formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků a studentů.

V tomto školním roce se projektu zúčastnili poprvé i studenti ledečského gymnázia. Úkolu se statečně zhostili studenti třídy tercie a vytvořili tým ve složení: Lucie Kotková, Elena Hrubá, Vojtěch Brabec a Ivan Stočes.

Studenty čekal nelehký úkol, měli vyzpovídat pamětníka, natočit jeho vzpomínky na diktafon, digitalizovat poskytnuté fotografie a napsat jeho zajímavý životopis. Dále bylo důležité za doprovodu učitelky a koordinátorky z Post Bellum vytvořit společnou práci, která by byla zajímavá pro ostatní a odrážela nějaký konkrétní příběh pamětníka. Zde se vycházelo z pořízené nahrávky. Toto všechno byla práce na několik měsíců. Společné výstupy mohly být různé, záleželo na domluvě týmu. Na výběr bylo například kreslení komiksu, jiní tvořili prezentaci pro spolužáky, další se vydali do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohli sestříhat nahrávku do rozhlasové reportáže. Náš tým si z nabízených možností vybral kreslení komiksu a povedlo se jim nakreslit a také i vyprávět jeden z příběhů, které jim pan Böhm řekl. Poslední částí projektu bylo vystoupení před publikem a výsledky práce bylo potřeba představit veřejnosti a odborné porotě. Prezentování proběhlo v klubu Oko v Havlíčkově Brodě, kde byla celá práce studentů dne 19. 4. 2023 představena a také zde byl projekt slavnostně ukončen. K celé práci se vyjádřila odborná porota a dala studentům zpětnou vazbu, jak se jim zpracování líbilo. Náš tým vytvořil zajímavou práci, a tedy i hodnocení paní novinářky Anny Martincové bylo pozitivní.

Výsledky práce studentů našeho gymnázia i dalších škol si můžete prohlédnout i vy na těchto webových stránkách: https://www.pribehynasichsousedu.cz

Věříme, že předávání zkušeností mezi generacemi je nejpřirozenější způsob vzdělávání. Žádná učebnice nedokáže tak jedinečným způsobem inspirovat jako vyprávěný příběh. Touto cestou bychom rádi poděkovali našim studentům za poctivě odvedenou práci a vzornou reprezentaci naší školy. Také děkujeme panu Böhmovi za jeho poutavé vyprávění.
Mgr. Stanislava Mrázková

rss