ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Projekt EPAS na ledečském gymnáziu

Letošní školní rok byl pro naše gymnázium plný výzev. Naše škola byla totiž vybrána spolu s několika dalšími, aby se zúčastnila projektu EPAS. Slovo EPAS je vlastně zkratka názvu programu: “Vyslanecké školy Evropského parlamentu”. V zásadě je to program Evropského parlamentu, který má za cíl zvýšit na školách povědomí o Evropském parlamentu a o evropských hodnotách, a snaha o zajištění zájmu mladých lidí o Evropskou unii.

V rámci tohoto projektu školy jmenovaly senior vyslance, kterým byl někdo z učitelů, a junior vyslance, sestavené z žáků. Učitelé se starají o vzdělávací část projektu, kde zajišťují přednášky pro studenty, workshopy. Studenti se starají o realizaci, která se týká vymýšlení aktivit pro své spolužáky, kvízů, her atd., které rozšiřují povědomí ostatních studentů o EU i jejich vědomosti samotné.

My jsme se v rámci vzdělávání zúčastnili přednášky např. o fungování Evropského parlamentu, jež nás uvedla do celého děje v rámci EPASu, o Sacharovově ceně. Jedná se o cenu za svobodu myšlení, pojmenovanou po sovětském disidentovi a vědci Andreji Sacharovovi, udělovanou osobám a organizacím bojujícím za lidská práva a svobody, proti terorismu atd. Jako studenti jsme připravovali aktivity jako byla oxfordská debata či Kahoot o EU. Dále jsme museli natočit video s představením naší školy a vytvořit informační místo EU, což jsme vykonali formou vytvoření nástěnky. Největší akcí, která se nám podařila, bylo vyhlášení celoškolního referenda, kdy studenti volili, jestli by za měnu v naší zemi chtěli Euro nebo Českou korunu. Výsledky nám řekly, že přibližně tři čtvrtiny studentů hlasovaly pro stávající měnu.

Díky EPASu jsme si širokosáhle rozšířili vědomosti o Evropském parlamentu a ačkoli květnem naše účast na projektu končí, jsme rádi, že jsme se díky němu spojili jako parta a nebáli se přijmout všechny možné výzvy. Věříme, že ve stejném tempu budeme pokračovat i nadále.

Tomáš Hoskovec, Vojtěch Krajíček (7.S)
rss