Programování CNC

Obsah kurzu

  • Programování v řídicím systému Heidenhain iTNC 530

Informace ke kurzu

Místo konání: Laboratoř Programování SOŠ v Poštovní ulici 405 v Ledči nad Sázavou

Rozsah hodin: 35 hodin

Lektor: Michal Blažejovský

Cena: 3.990,-- Kč,  číslo účtu 2791810227/0100

Kurz bude začínat po přihlášení min. 6 účastníků

Certifikát: Osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu

Termín konání: soboty od 8.00 do 13.00 hodin

Bližší informace získáte e-mailem rydlovav@gsv365.cz nebo telefonicky 731 612 319.

rss