Archiv

Proběhl další kurz pro dospělé

V pondělí 27. dubna 2015 byl ukončen zkouškou a předáním Osvědčení o absolvování kurzu dalšího vzdělávání - kurz Účetnictví a aplikace na PC. Kurz úspěšně absolvovalo 9 účastníků. Po dobu téměř 3 měsíců se zdokonalovali v povinné evidenci a účtování hospodářských operací v ruční formě i účetním software MRP. Vyhotovovali účetních doklady a sestavovali účetní výkazy. Závěrem účetnictví vybraných účetních jednotek, včetně účetní závěrky, zpracovávali na počítači v účetním software MRP.

Přejeme všem absolventům, aby využili dosažené znalosti a dovednosti v praxi.

rss