Přišli jsme, viděli jsme a zjistili jsme, co ještě nevíme o podnikání

Název projektu: "Přišli jsme, viděli jsme a zjistili jsme, co ještě nevíme o podnikání".

Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.09/01.0004

Rozpočet projektu: 2 439 699,56 Kč

Trvání projektu: 1. 5. 2010 - 31. 12. 2011

Manažer projektu: Ing. Vlasta Rýdlová

Popis projektu: Příprava vzdělávacích modulů učebních dokumentů.

V rámci podpory nabídky dalšího vzdělávání v Kraji Vysočina naše střední odborná škola úspěšně podala projekt "Přišli jsme, viděli jsme a zjistili jsme, co ještě nevíme o podnikání". Klíčové aktivity byly tři - příprava vzdělávacích modulů dalšího vzdělávání a tvorba učebních dokumentů, pilotní ověření vzdělávacích modulů ve 3 samostatných kurzech a přizpůsobení vzdělávacích modulů individuálním schopnostem účastníků kurzů. Harmonogram aktivit začal v květnu 2010 a ukončení bylo v prosinci 2011. Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Manažerem projektu se stala Ing. Vlasta Rýdlová, věcným manažerem Mgr. Ivana Vitisková a finančním manažerem paní Eva Kutilová. Lektorky, které vytvářely vzdělávací programy, byly Ing. Vlasta Rýdlová, Ing. Eva Skalická, Ing. Hana Volencová a Ing. Jana Flekalová.

Cílem projektu bylo přispět ke zvýšení ekonomické vzdělanosti účastníků kurzů. Vzdělávací moduly řeší potřebu týkající se počátku podnikatelské činnosti, evidence podnikatele a vyhodnocení finanční situace podnikatele. Pilotní ověření vytvořených materiálů proběhlo ve 3 vzdělávacích kurzech. V každém kurzu se mohlo dle projektu vzdělávat 12 účastníků, zájem převyšoval možnosti a tak byli účastníci vybíráni dle došlých přihlášek. Pilotní ověřování vzdělávacího programu Jak začít podnikat? pod vedením lektorky Ing. Evy Skalické probíhalo o sobotách 23. dubna 2011, 7. května 2011 a 21. května 2011.  Pilotní ověřování vzdělávacího programu Jak hravě zvládnout evidenci? pod vedením lektorky Ing. Vlasty Rýdlové proběhlo 14. května 2011, 4. června 2011 a 11. června 2011. Pilotní ověřování vzdělávacího programu Jak posoudit finanční situaci podnikatele? pod vedením lektorky Ing. Hany Volencové proběhlo 28. května 2011, 18. června 2011 a 2. července 2011. Výuka kurzů probíhala v učebně vybavené notebooky a datovým projektorem. Účastníkům bylo v rámci projektu poskytnuto občerstvení a obdrželi propagační předměty s logem projektu. Vstupní znalosti byly zjištěny zadáním didaktického testu. Každý účastník vzdělávacího kurzu  pracoval na notebooku a řešil praktické činnosti související se založením podniku. Na závěr vzdělávacího kurzu byly zjištěny výstupní znalosti formou didaktického testu a každý účastník zpracoval samostatný projekt - podnikatelský záměr, evidenci podnikatele a finanční analýzu podnikatele. Na závěr úspěšní účastníci obdrželi certifikát o absolvování vzdělávacího programu.

Na základě pilotního ověření proběhla úprava učebních materiálů a metodik výuky podle potřeb cílové skupiny. Zvýšení ekonomické a ICT gramotnosti přispělo ke zvýšení konkurenceschopnosti účastníků dalšího vzdělávání, větší uplatnitelnosti na trhu práce po skončení kurzu. V nabídce kurzů se  pokračuje minimálně do roku 2016.

Články


rss