ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Přírodovědný výlet 4.K na Stvořidla

V pátek 18. května 2018 jsme ráno vyrazili vlakem do Smrčné a zpět do Ledče jsme šli pěšky po turistické značce kolem řeky Sázavy. Cestou jsme se mj. seznámili s žulovými horninami melechovského masivu a vysvětlili si způsob vzniku kamenných proudů na svazích Stvořidel a balvanitého koryta řeky.

Ti, kteří tolik nespěchali do kempu na limonádu, viděli také zbytky kolonizační tvrze Mrázova Lhota na skalách nad řekou. Před polednem jsme došli před gymnázium, obohaceni o dojmy z přírody i historie našeho kraje.

rss