Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost

Název projektu: Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost.

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0003

Rozpočet projektu: 3 727 026,20 Kč

Trvání projektu: 1. 10. 2013 - 30. 6. 2015

Manažer projektu: Ing. Vlasta Rýdlová

Popis projektu: Zaměřen na rozvoj technického myšlení a tvořivost žáků, podpořit zájem žáků základních a středních škol o přírodovědné předměty a podpořit jejich zájem o studium přírodovědných a technických oborů na VŠ a tím zvýšit uplatnitelnost na trhu práce.

Projekt je inovativní především

 • zaměřením na zvyšování odborných kompetencí žáků v oblasti modelování a svařování plastů v technických oborech SŠ v Ledči nad Sázavou,
 • zaměřením na zvyšování odborných a praktických kompetencí žáků v oblasti astronomie ve fyzice, pořizování digitálních fotografií a poznávání přírodnin v biologii, chemický kroužek se zaměřením na analytickou chemii, zábavná chemie a práce se stavebnicemi  ve fyzice a technice,
 • implementací oblasti modelování, svařování plastů a nových vyučovacích metod do výuky odborných předmětů pro žáky oborů strojírenství, strojní mechanik SŠ,
 • volnočasovou aktivitou Modelování pro žáky základních škol,
 • pravidelně se opakujícími odbornými exkurzemi, ze kterých žáci SŠ zpracují výstupy pro žáky ZŠ,
 • v rámci doplňkové aktivity zapojení odborníků z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů - přednášková činnost zástupců sociálních partnerů,
 • využití hvězdárny v předmětech fyzika a zeměpis pro všechny žáky ZŠ a SŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti obsluhy dalekohledu, digitálního fotoaparátu a chemických přístrojů.

Přidanou hodnotou projektu je

 • využití vybavení laboratoře Modelování ve volnočasové aktivitě Modelování a v předmětech Odborný výcvik a Praxe na SŠ,
 • vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti svařování plastů a obsluhy 3 D tiskárny, které se bude využívat ve výuce odborného výcviku a praxe na SŠ a ve volnočasové aktivitě Modelování,
 • pravidelně se opakující odborné exkurze, ze kterých žáci SŠ zpracují výstupy pro žáky ZŠ,
 • spolupráce se zástupci odborníků z praxe, kteří budou předávat v rámci přednáškové činnosti své poznatky z praxe do odborného vzdělávání žáků SŠ, odborné exkurze, ze kterých žáci gymnázia zpracují výstupy - fotodokumentace, pracovní listy, referáty, prezentace.

Klíčové aktivity

1. Nákup vybavení pro laboratoř Modelování.

2. Nákup drobného majetku pro laboratoř Modelování.

3. Volnočasová aktivita Modelování.

4. Exkurze probíhající v povinné výuce strojírenských předmětů.

5. Přednášky Výrobní program a nové technologie ve strojírenství.

6. Nákup vybavení pro kroužek Pořizování digitálních fotografií a poznávání přírodnin.

7. Volnočasová aktivita Pořizování digitálních fotografií a poznávání přírodnin.

8. Exkurze probíhající v povinné výuce biologie.

9. Nákup drobného majetku pro kroužek Zábavná chemie a Chemický kroužek.

10. Nákup vybavení pro kroužek Zábavná chemie a Chemický kroužek.

11. Volnočasové aktivity Zábavná chemie a Chemický kroužek.

12. Exkurze probíhající v povinné výuce chemie.

13. Přednášky Voda a její výroba a Chemická laboratoř Chotěboř.

14. Nákup vybavení pro kroužek Astronomický kroužek.

15. Nákup drobného majetku pro kroužek Astronomický kroužek.

16. Volnočasové aktivity Astronomický kroužek.

17. Exkurze probíhající v povinné výuce fyziky.

18. Vzdělávání pedagogických pracovníků.

Zapojené základní školy

ZŠ Ledeč nad Sázavou, Nádražní 780, Ledeč nad Sázavou, IČ: 71008951

ZŠ Lipnice nad Sázavou, Lipnice nad Sázavou 113, IČ: 70892857

ZŠ Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, Světlá nad Sázavou, IČ: 75017130

ZŠ Světlá nad Sázavou, Komenského 234, Světlá nad Sázavou, IČ: 75017058

Články

rss