Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky 5. ročníků

Naše škola připravila pro uchazeče o studium maturitního oboru osmileté gymnázium přípravné kurzy na přijímací zkoušky, které se budou konat v budově gymnázia Husovo náměstí 1 Ledeč nad Sázavou.

Termíny přípravných kurzů pro uchazeče z 5. tříd ZŠ

  1. středa 9. 2. 2022 od 14:15 hodin do 15:50 hodin
  2. středa 23. 2. 2022 od 14:15 hodin do 15:50 hodin
  3. středa 2. 3. 2022 od 14:15 hodin do 15:50 hodin

Uchazeči se seznámí s formou a obsahem připravovaných testů, ověří si stávající vlastní znalosti a vědomosti před přijímacím řízením a pokusí se odbourat trému a obavu z neznámého prostředí. Přihlášky na přípravné kurzy zasílejte do 7. 2. 2022 e-mailem na adresu rydlovav@gsv365.cz nebo odevzdejte škole. Účast na přípravných kurzech je dobrovolná a není podmínkou podání přihlášky ke studiu.


rss