Novinky

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky 5. ročníků

Naše škola připravila pro uchazeče o studium maturitního oboru osmileté gymnázium přípravné kurzy na přijímací zkoušky. Vzhledem k epidemické situaci se budou přípravné kurzy konat distančně. 

Průběh přípravného kurzu pro uchazeče z 5. tříd ZŠ:

  • zaslání elektronických materiálů z matematiky a českého jazyka do středy 10. 2.2021,
  • online setkání - středa 24. 2. 2021 od 14:15 hodin do cca 16.00 hodin

Program on-line setkání:

  • začátek v 14.15 hodin – úvodní informace
  • 14.25 h. - on-line vyučovací hodina matematiky
  • 15.15 h. - on-line vyučovací hodina českého jazyka

On-line setkání proběhne v aplikaci MS Teams, není nutná instalace.

Uchazeči se seznámí s formou a obsahem připravovaných testů. Přihlášky na přípravné kurzy zasílejte do 27. 1. 2021 emailem na adresu rydlovav@gsv365.cz. Přihlášeným účastníkům budou zaslány e-mailem elektronické materiály a odkaz na online hodinu. Účast na přípravných kurzech je dobrovolná a není podmínkou podání přihlášky ke studiu.

Přihláška na přípravný kurz

Přihlášku ke studiu vybraného oboru obdržíte na základní škole.

Vyplněnou přihlášku ke studiu můžete odevzdat nejpozději do 1. 3. 2021 na sekretariát školy.

rss